Istorija

Lietuvos koloproktologų Draugijos (1991-2011) istorija - leidinys

Koloproktologijos raida Lietuvoje
 
                      Storosios žarnos ir tarpvietės ligų gydymo tradicijos Lietuvoje yra gana senos. Šių ligų teorija ir praktika nagrinėta ir plėtota senajame Vilniaus universitete, tarpukario. Nepriklausomoje Lietuvoje bei pokario laikotarpiu ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Profesionalus medikų rengimas Lietuvoje pradėtas 1781 m.,  įkūrus Vilniaus akademijoje medicinos fakultetą. Tuo metu atsiranda pirmosios žinios apie proktologinių ligonių gydymą. Profesorius J. Frankas knygoje „Praktiški medicinos patarimai“ aprašė tiesiosios žarnos vėžio priežastis, paplitimą, eigą, gydymą ir pasekmes. Universiteto chirurgijos klinikos profesoriaus K. Porcijankos ir jo mokinių atliktų operacijų saraše yra ir operacijos dėl „fistula ani“. Universitete ir Chirurgijos akademijoje apgintos 4 disertacijos proktologijos tematika. Pirmąją 1812 m. apgynė M. Galenzovskis (Mathias Galenzowski, lithvanus, „De Haemorrhoidibus in genere, et praecipue de cura haemorrhoidum coecarum“).Joje gvildenamos hemorojaus priežastys, ypač jo gydymas. A. Abichtas 1816 m. parengtoje disertacijoje (Adolphus Abicht, erlangensis, „De intestinorum coartatione diarrhoeae chronicae causa minus vulgata“) rašo apie lėtinį viduriavimą, kurio priežastis žarnyno susiaurėjimas. J. Heltzlas 1827 m. parašė disertaciją apie išangės fistules, jų klasifikaciją ir ligatūrinio gydymo būdus (Josephus Heltzl, volhyniensis, „De ani fistula“). H. Javlovskio disertacija-monografija (Hieronymus Jawlowski, lithuanus,“De carcinomate intestini recti“), apie tiesiosios žarnos vėžį išspausdinta 1842 m. kurioje aprašyta profesoriaus J. Korženevskio 1840 m. liepos 13 d. Vilniaus chirurgijos akademijoje atlikta tiesiosios žarnos amputacija vėžio atveju. Tai pirmoji tokia operacija atlikta ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijos imperijoje. Pažymėtina, kad dar 1848 m. Kaune išleista pirmoji lietuvių kalba medicininio švietimo knygelė, susijusi su storosios žarnos patologija „ Regulas del skarbavų žmoniu kayp sawi reyk užleykiti nuog choleras, ir kayp grytey ratawoti prastoms naminioms lekarstoms iey kokio sodo pasiroditu cholera“.
Atkūrus Lietuvos valstybingumą 1918 m., daug dėmesio skiriama medicinos vystymuisi. Valstybinės Kauno ligoninės 1925 m. paskelbtos apyskaitos duomenimis dėl storosios žarnos ligų gydyti 36 pacientai, iš jų 25 operuoti. Proktologinės operacijos tuo ir vėlesniu laikotarpiu buvo atliekamos ir Kauno žydų ligoninėje, o tos ligoninės chirurginio skyriaus vedėjas dr. B. Zacharinas įdiegė Lietuvoje tuo metu populiarinamas operacijas tiesiosios žarnos iškritimui gydyti pagal Kummell į ir Tiersch‘ą. Proktologinės operacijos buvo atliekamos Ukmergės, Kėdainių, Panevėžio apskrities ir kt. ligoninėse. 1940 m. vykusiame VII Lietuvos chirurgų draugijos suvažiavime 2 darbai buvo paskelbti proktologijos tema - V. Tumasonio apie „ Fissura ani gydymą dekstrozės - glicerino švirkštimais“ ir J. Žemgulio „ Ambulatorinis chirurginis hemorojų gydymas“(dr. Juozas Žemgulys buvo NKVD žiauriai nužudytas pirmosiomis Vokietijos-SSRS karo dienomis).
Pokario metais proktologija, kaip atskira medicinos sritis, nebuvo vystoma. Ją imta domėtis nuo septintojo dešimtmečio pradžios (Kauno medicinos Universiteto fakultetinės chirurgijos klinikoje ir kt.). Kaune (Kauno antroje klinikinėje ligoninėje) ir Vilniuje (Vilniaus miesto Universitetinėjė ligoninėje) stegiami proktologijos poskyriai, atliekamos sudėtingos operacijos. Paruoštos dvi tos mokslo srities habilituoto daktaro (P. Norkūnas ir V.Zykas) ir kelios daktaro disertacijos (D. Pavalkis, A. Tamelis, Ž. Saladžinskas ir kt.). Vienok koloproktologija kaip atskira specializuota disciplina nebuvo plėtojama. Storosios žarnos ir tarpvietės chirurginėmis ligomis sergantieji buvo gydomi chirurgijos skyriuose, o jų gydymas ne visada būdavo optimalus. Tik ligoniai, sergantys storosios žarnos vėžiu, dažniausiai gydyti onkologijos dispanseriuose ir kitose to profilio įstaigose.
                      Atkūrus Nepriklausomą Lietuvą, ėmė kurtis specializuotos medicinos draugijos. Suvokdamas specializuotos chirurgijos svarbą mokslui ir praktikai Lietuvos chirurgų entuziastų būrys - V. Zykas, R. Keblas, D. Pavalkis, Ž. Saladžinskas, R. Šiugžda, A. Tamelis, Pr. Jonauskas ir kt, turintys sukauptą pakankamą koloproktologinių ligų diagnostikos ir gydymo patirtį, Kaune 1991 m. lapkričio 28 d. sukvietė Lietuvos proktologų draugijos (LPD) steigiamąjį susirinkimą ir įkūrė Lietuvos proktologų draugiją, išrinko jos valdybą ir prezidentą – profesorių V. Zyką. 1992 m. balandžio 2 d. Lietuvos Teisingumo ministerijoje buvo įregistruoti draugijos įstatai. Vienas iš svarbių LPD uždavinių - koloproktologijos mokslo žinių skleidimas, dalijimasis klinikine patirtimi, teorinis tobulinimas. Šiam uždaviniui spręsti rengiama LPD konferencijos, suvažiavimai, seminarai bei simpoziumai.
Pirmoji Lietuvos proktologų konferencija įvyko Kaune 1993 m. rugsėjo 23-24 d. Konferencijoje aptarta operacinis hemorojaus gydymas; sudėtingų išangės fistulių gydymas ir rezultatai; išmatų nelaikymo patofiziologija, diagnostika ir gydymas; chirurginis divertikuliozės gydymas; kolostazės diagnostika ir chirurginis gydymas; siuvimo aparatų naudojimas storosios žarnos chirurgijoje; gaubtinės ir tiesiosios žarnos navikų pagalbinis gydymas; tiesiosios ir gaubtinės žarnos vėžio chirurgija; storosios žarnos ligų chirurgijos mokymas ir kt. Konferencijos dalyviai sužinojo apie proktologijos raidą ir jos perspektyvas Lietuvoje. Konferencijoje aptarti Lietuvos proktologų draugijos (LPD) įstatai ir jiems pritarta. Konferencijos duomenys paskelbti žurnale "Medicina" (1993, Nr. 8). Konferencijoje, be žinomiausių Lietuvos chirurgų, proktologų, onkologų, vaikų chirurgų, dalyvavo bei pranešimus skaitė ir chirurgai iš kitų šalių - prof. G. Ekelund iš Švedijos, prof. L. Kronberger iš Austrijos, prof. S. Navruzov iš Uzbekijos, prof. A. Shafik ir prof. O. El-Sibai iš Egipto, med. dr. R. Bergamaschi iš Prancūzijos, P. Buffatti iš Italijos, P. Lunniss iš Anglijos, H. Sabiers iš Vokietijos, M. Szczepkowski iš Lenkijos. Iš tikrųjų pirmąjį LPD suvažiavimą galima vadinti tarptautiniu.
Praslinkus trejiems metams, Vilniuje 1996 m. gegužės 19-21 d. įvyko antroji Lietuvos koloproktologu konferencija "Storosios žarnos chirurgija". Šioje konferencijoje aptartos naujausios koloproktologijos problemos - stomos priežiūra ir chirurgija, pirmosios Lietuvoje laparoskopinės storosios žarnos chirurgijos patirtis, rekonstrukcinių kolektomijų, gydant paveldimą adenominę polipozę ir nespecifinį opinį kolitą, praktika. Nagrinėti ir kiti aktualūs koloproktologijos klausimai, tai storosios žarnos navikų ir jų sukeltų komplikacijų gydymas. Apie nespecifinių opinių kolitų gydymą papasakojo Malmės universitetinės ligoninės prof. G. Ekelund. Į konferenciją atvyko Europos koloproktologų tarybos (ECCP) generalinis sekretorius prof. M.- C. Marti. Jis konferencijos dalyviams papasakojo apie Europos koloproktologų tarybos istoriją, dabartinę veiklą ir ateities planus. Įdomus buvo prof. M.- C. Marti pranešimas apie ambulatorinę proktochirurgiją. Konferencijoje dalyvavo chirurgų iš Lenkijos ir Baltarusijos. Konferencijos duomenys išspausdinti žurnale "Medicina" (1996, Nr.5). Šioje konferencijoje buvo papildyti ir šiek tiek pakeisti draugijos įstatai. Nutarta Lietuvos proktologų draugiją (LPD) pavadinti Lietuvos koloproktologų draugija (LKD). Nauji įstatai įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje 1996 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr.543-V.
Trečiasis Lietuvos koloproktologu suvažiavimas įvyko Panevėžyje 1999 m. rugsėjo 23-24 d. Jame aptarti mokslo ir praktikos pasiekimai, gydant storosios žarnos vėžį ir jo sukeltas komplikacijas, chirurginis storosios žarnos vėžio metastazių kepenyse gydymas. Aptartos suaugusiųjų ir vaikų kraujavimo iš apatinės virškinamojo trakto dalies diagnostika ir gydymas, ambulatorinės ir vadinamosios mažosios proktologijos klausimai. Nagrinėti ir kiti aktualūs koloproktologijos klausimai: sudėtingų išangės fistulių ir ūminio paraproktito bei kryžkaulio-stuburgalio srities pratakų pūlinių gydymas, storosios žarnos siūlių atsparumo vidiniam žarnų slėgiui lyginamieji duomenys, lėtinio vaikų vidurių užkietėjimo chirurginio gydymo aspektai ir kt. Svečias iš Čekijos Respublikos, šios šalies koloproktologų draugijos prezidentas prof. T. Skrička pateikė naujų duomenų apie komplikuotą storosios žarnos vėžį, hemorojaus gydymo galimybes ir biologinių darinių tyrimą elektroninės mikroskopijos būdu. Suvažiavimo šeimininkai perskaitė įdomų pranešimą apie Panevėžio ligoninės raidą per 80 metų bei pastarųjų metų specialistų koloproktologų svarbią praktinę veiklą. Suvažiavimo duomenys paskelbti žurnale "Bendrosios praktikos Lietuvos gydytojas" (1999, Nr. 5).
Ketvirtasis Lietuvos koloproktologų suvažiavimas vyko Klaipėdoje (Giruliuose) 2002m.gegužės 9-10 d. Suvažiavime aptarta svarbūs storosios žarnos ir tarpvietės chirurgijos mokslo ir praktikos pasiekimai bei tolimesnė draugijos veiklos raida. Pasidalinta patirtimi apie storosios žarnos navikų diagnostiką ir gydymą Lietuvos ir Danijos gydymo įstaigose, apie storosios žarnos divertikuliozę, jos komplikacijas ir gydymą, požiūriu į suaugusiųjų lėtinės kolostazės chirurginį gydymą. Išsamiai nagrinėta ūminių tarpvietės ligų chirurgija ir traumos, stomuotų pacientų reabilitacija, aptarti nauji gydymo metodai. R. Šiugžda pateikė išsamius, labai vertingus teoriniu ir praktiniu požiūriu studijos duomenis apie storosios žarnos siūlės gijimo ypatumus eksperimento metu. Suvažiavime dalyvavo ir skaitė pranešimus žymūs Danijos mokslininkai S. Bulow, H. Harling, S. Segel, T. Jurgensen, H.J. Nielsen. Organizaciniame posėdyje LKD viceprezidentas dr. R. Keblas suvažiavimo įgaliotas įteikė prof. V. Zykui garbės raštą, kuriame sakoma, kad LKD šios draugijos įkūrėjui ir pirmajam ilgamečiam jos prezidentui habil. dr. profesoriui Vytautui Zykui už žymų indėlį ugdant ir vystant LKD veiklą suteikiamas LKD Garbės Prezidento vardas. Išrinkta nauja LKD valdyba. Naujuoju LKD prezidentu išrinktas dr. Narimantas Evaldas Samalavičius. (Žr. kn.: Storosios žarnos ir tarpvietės chirurgija, Kaunas, 2002 m.).
2005 m. gegužės 5-6 d. Vilniuje įvyko penktasis Lietuvos koloproktologų suvažiavimas. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą ir vis spartesnis informacijos srautas bei būtinybė ją keistis, į suvažiavimą sutraukė daug svečių iš užsienio šalių: Danijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Slovakijos ir Rusijos. Suvažiavime dalyvavo ne tik koloproktologai bei kitų profilių chirurgai, bet ir gastroenterologai, radiologai, reabilitologai ir kitų medicinos sričių specialistai. Tai įgalino aptarti platų storosios žarnos ir tarpvietės patologijos klausimų ratą: diagnostiką ,gydymą, reabilitaciją, gydymo rezultatus bei koloproktologijos naujoves. Pateiktos kompleksinės klinikinės studijos koloproktologams bendradarbiaujant su gastroenterologais, radiologais ir morfologais. Taigi, nuo pat pirmojo iki pastorojo visi LKD suvažiavimai savo organizacija ir turiniu tapo ne vien respublikinias, bet ir tarptautiniais renginiais. Tai bendras visų šios specialybės svarbą suvokusų chirurgų ir koloproktologų nuopelnas ir ilgamečio bei kryptingo darbo rezultatas. ( žr.: Penktasis Lietuvos koloproktologų draugijos suvažiavimas. LIETUVOS CHIRURGIJA Lithuanian Surgery, 2005,3(2), p.137-155 ).
Šeštasis Lietuvos koloproktologų suvažiavimas įvyko 2008 balandžio 24-25 d. Vilniuje. Susiklostė tradicija, kad rengiant LKD suvažiavimus bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis – KMU, VU medicinos fakultetu, kitomis mokslo ir gydymo įstaigomis bei draugijomis. Juose dalyvauja platus ratas Lietuvos gydytojų ir svečių iš ušsienio šalių. Šis suvažiavimas ypatingas tuo, kad jame pirmą kartą surengtas specialus vienintelės pasaulinės mūsų specialybės draugijos –Tarptautinės universiteto koloproktologų draugijos posėdis, kuriame pranešimus skaitė žymūs profesoriai net iš trijų žemynų – Europos, Amerikos, Azijos. Suvažiavimo programoje atsispindėjo trys gvildenamų klausimų kryptys – storosios žarnos vėžio gydymo aktualijos, storosios žarnos ir išangės ligų gydymo komplikacijos ir naujovės storosios žarnos ir išangės ligų diagnostikoje bei gydyme. Pranešimų pobūdis įvairus – tai klinikinių atvejų demonstracija, naujausių gydymo atvejų aptarimas, respektyvios ligos istorijų analizės ar grupės gydymo įstaigų duomenų analizė. Pranešime „ Laparoskopinė storosios žarnos ir išangės piktybinių ligų chirurgija Lietuvoje 2005 – 2008“ aptarti 7 gydymo įstaigų 130 laparoskopinių operacijų rezultatai, pateiktos išvados. Užsienio svečių, profesorių Indru T. Khubchandani (JAV), Seung-Kook Sohn (P. Korėja),Eloy Espin Basny (Ispanija), Parvez Sheikh (Indija), Kemal Deen (Šri Lanka), Steffen Bulow (Danija) perskaityti labai įdomūs pranešimai apie koloproktologijos naujausius pasiekimus diagnostikos ir gydymo srityse, įdiegtus įvairių šalių klinikose, praturtino mūsų žnias ir požiūrį į ateities perspektyvas. ( Žr.: Šeštasis Lietuvos kololoproktologų suvažiavimas. LIETUVOS CHIRURGIJA Lithuanian Surgery,2008,6(1) p. 76-93).
Be suvažiavimų, didžiausių LKD mokslinių renginių, vyko ir kiti labai svarbūs, tarptautiniai moksliniai renginiai Kaune ir Vilniuje į kuriuos suvažiuodavo gausus būrys draugijos narių ir koloproktologija besidominčių gydytojų. Kaip pažymėjo LKD prezidentas prof. N. E. Samalavičius, pamažu mūsų specialybės padangėje formuojasi „tripolis“ – pagaliau ėmė vykti ir patrauklūs renginiai Klaipėdoje. Šalia senų tradicijų pastaruoju metu radosi naujas bendravimo būdas – vadinamieji sutarimo (Consensus) susirinkimai, kurių du įvyko Druskininkuose. Tarptautinį mūsų koloproktologų pripažinimą liudija tai, kad Europos koloproktologų tarybos (ECCP) V kongrese 1995.06.14 Barselonoje LKD buvo priimta į šią organizaciją. Draugijos suvažiavimuose ir kituose renginiuose dalyvauja ir pranešimus skaito nemažas žymių užsienio koloproktologų būrys, o šeštajame LKD suvažiavime Tarptautinė universiteto koloproktologų draugija surengė specialų posėdį. Tarptautinius koloproktologinius renginius paįvairino Mayo klinikos dienos Lietuvoje, ypač iškilių koloproktologijos asmenybių – profesorių Stanley M.Goldbergo iš JAV ir Johno Nichollso iš Jungtinės Karalystės apsilankymai, legendinio anglų profesoriaus R.J. Healdo demonstracinės operacijos ir paskaitos. Vis daugiau mūsų draugijos narių papildo tarptautinių koloproktologų draugijų gretas, keli įtraukti ir į šių draugijų valdybas. 
Daug nuveikta ir praktinėje, kasdieninėje koloproktologijoje. Kvalifikuota koloproktologijos pagalba teikiama Kauno ir Vilniaus klinikose, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir kt. ligoninėse. Čia atliekamos įvairios ir sudėtingos storosios žarnos ir tarpvietės operacijos. Daugelyje mūsų šalies poliklinikų bei kitų specializuotų kabinetų teikiama kvalifikuota pagalba, atliekamos ambulatorinės koloproktologinės operacijos.
Tvirtėja ir pati Lietuvos koloproktologų draugija, didėja jos narių skaičius, jų aktyvumas. Draugijos veikla intensyvėja ne tik šalies viduje, t.y. bendraujant su kitomis draugijomis, bet ji vis plačiau įsilieja į tarptautines koloproktologų organizacijas ir nuolat palaiko glaudžius ryšius su daugeliu koloproktologijos centrų, su daugeliu žinomų koloproktologų užsienio šalyse.
                      Nemažai laiko prabėgo nuo steigiamojo Lietuvos koloproktologų draugijos susirinkimo 1991 metais, kuris įvyko netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo. Tuomet jauna draugija nužygiavo ilgą ir vaisingą kelią, ji tapo viena aktyviausių chirurginio profilio draugijų mūsų šalyje. Gausėjo narių skaičius, išaugo aukštos kvalifikacijos koloproktologų gretos. Sutvirtėjo koloproktologijos padalinių materialinė, techninė bazė, išsiplėtė jų tinklas.
Noriu kartu su LKD valdyba ir jos prezidentu visiems mūsų draugijos nariams palinkėti didelių laimėjimų vystant nelengvą mūsų sritį, tikslių ir savalaikių diagnozių, sėkmingo šiuolaikiško gydymo, geros sveikatos, kūrybinio džiaugsmo ir kolegiško bendravimo bei bendradarbiavimo.
 
Prof. habil. dr. Vytautas Zykas
Lietuvos koloproktologų draugijos garbės prezidentas
 
Kaunas, 2008 m. gruodis 19 d
 
 
PAPILDYMAS...
 

Medicinos habilituoto daktaro disertacijos, habilitacijos procedūros bei daktaro disertacijos apgintos koloproktologijos tematika

Nr

Autorius

Tema

Įgytas laipsnis

Gynimo metai

Gynimo įstaiga

1

Petras Norkūnas

Duomenys apie tiesiosios žarnos vėžio diagnostiką, gydymą ir profilaktiką

Habil. dr.

1969

VU

2

Antanas Norveišis

Hemorojaus gydymo novokaino-spirito blokadomis ir kompleksiniu injekciniu metodu palyginimas

Dr.

1978

VVU

3

Vytautas Zykas

Diagnostikos ir prognozavimo sistema  chirurginiu ir kombinuotu būdu gydant  sergančiuosius tiesiosios žarnos vėžiu

Habil. dr.

1985

Maskvos  P.Gerceno  onkologi-jos MTI

4

Dainius Pavalkis

Ligonių su dvivamzdėmis ir kraštinėmis kolostomomis  reabilitacija

Dr.

1990

VU

5

Arvydas Burneckis

Tiesiosios žarnos vėžio suderintas spindulinis gydymas, panaudojant Cf52 gama ir neutronų spinduliavimą

Dr.

1993

VU

6

Žilvinas Saladžinskas

Išangės sutraukiamųjų raumenų ir distalinės tiesiosios žarnos dalies motorikos nepakankamumo priežastys, diagnostika ir gydymas

Dr.

1994

KMA

7

Algimantas Tamelis

Išangės anatominių struktūrų pokyčių reikšmė hemorojaus gydymui

Dr.

1995

KMA

8

Pavel Elsakov

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika, panaudojant fibrokolonoskopiją

Dr.

1995

VU

9

Robertas Bagdzevičius

Vaikų vidurių užkietėjimų diferencinė diagnostika ir atranka chirurginiam gydymui

Dr.

1997

KMA

10

Narimantas Evaldas Samalavičius

Šeiminė adenominė polipozė ir ja sergančiųjų gydymas Lietuvoje

Dr.

1999

VU

11

Giedrė Rudinskaitė

Gyvenimo kokybės palyginimas po tiesiosios žarnos rezekcijų ir ekstirpacijų dėl vėžio

Dr

2004

KMA

12

Rasa Jančiauskienė

Gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio chemoterapijos veiksmingumo įvertinimas

Dr.

2006

KMU

13

Dainius Pavalkis

Storosios žarnos vėžio diagnostikos metodų analizė, gydymo rezultatų prognozavimas ir vertinimas

Dr. (HP)

2006

KMU

14

Narimantas Evaldas Samalavičius

Storosios žarnos ir išangės ligų chirurginio gydymo optimizavimas

Dr. (HP)

2006

VU

15

Eligijus Poškus

Vieno etapo chirurginio storosios žarnos kairės pusės vėžio sukelto nepraeinamumo gydymo optimizavimas

Dr.

2007

VU

16

Valdemaras Jotautas

Transanalinės endoskopinės mikrochirurgijos modifikacija ir rezultatai

Dr.

2007

VU

17

Tomas Poškus

Hemorojaus gydymo metodų palyginamasis tyrimas

Dr.

2008

VU

18

Saulius Švagždys

Tiesiosios žarnos adenokarcinoma: angiogenezės ir matrikso metaloproteinazių MMP-2, MMP-3 prognozinė vertė

Dr.

2009

KMU

19

Tadas Latkauskas

Sergančiųjų II-III stadijos tiesiosios žarnos vėžiu chirurginio gydymo rezultatų įvertinimas po priešoperacinio spindulinio ir chemospindulinio gydymo

Dr.

2010

KMU

20

Audrius Dulskas

Šlapinimosi, seksualinės ir anorektalinės sistemų funkciniai pokyčiai po radikalaus tiesiosios žarnos vėžio chirurginio gydymo

Dr.

2016

VU